Серия 2: Биографичен профил на проф. Мичо Димитров

Проф. Мичо Димитров – носител на наградата „Музикант на годината” за 2013 г.