Биографичен профил – Стефан Йорданов

Серия 7: Биографичен профил на Стефан Йорданов

Стефан Йорданов е световно известен холандска художник от български произход.

Линк за разпространение

http://www.emigrant-bg.com/?p=1096

Стефан Йорданов отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Стефан Йорданов рисува картината “Емигрант БГ”

Стефан Йорданов прави баница с късмети