Мария Цанкова

Серия 5: Биографичен профил на Мария Цанкова

Мария Цанкова е българска художничка, живееща в Холандия.

Линк за разпространение

http://www.emigrant-bg.com/?p=809

Мария Цанкова отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Мария Цанкова рисува картината “Цветни ухания – цветя за Дорис”

Мария Цанкова прави баница с късмети