Биографичен профил на Мичо Димитров

Серия 2: Биографичен профил на проф. Мичо Димитров


проф. Мичо Димитров – носител на наградата „Музикант на годината” за 2013 г.

Линк за разпространение

http://www.emigrant-bg.com/?p=83

Мичо Димитров отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Мичо Димитров рисува картината “Френска дама от 18 век”

Мичо Димитров прави баница с късмети