Биографичен профил на Мария Генова

Серия 6: Биографичен профил на Мария Генова

Мария Генова е известна холандска писателка от български произход.

Линк за разпространение

http://www.emigrant-bg.com/?p=853

Мария Генова отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Мария Генова прави баница с късмети

Мария Генова рисува картината “Окото на живота”