Биографичен профил на Димитър Русков

Серия 1: Биографичен профил на Димитър Русков

Димитър Русков е първият български библиотекар в Холандия, в най-голямата библиотека в Европа.

Линк за разпространение

http://www.emigrant-bg.com/?p=58

Димитър Русков отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Димитър Русков рисува картината “Между два свята”

Димитър Русков прави баница с късмети