Биографичен профил на Ани Аврамова

Серия 4: Биографичен профил на Ани Аврамова

Ани Аврамова е известна пианистка, живееща в Холандия.

Линк за разпространение:

http://www.emigrant-bg.com/?p=620

Ани Аврамова отговаря на 21-те въпроса на “Емигрант БГ”

Ани Аврамова рисува картината “Моята дъщеря”

Ани Аврамова прави баница с късмети